Naša spoločnosť podporuje druhým rokom Živé IT projekty, ktorý spája komunitu IT študentov a firiem v našom regióne. Ide o unikátny projekt KPI, TUKE (tento rok aj s účasťou študentov UPJŠ) a firiem pôsobiacich v našom regióne, ktoré primárne pôsobia v oblasti IT.

ZiveIT_3V skratke o projekte. Ide o najväčšiu akciu na Slovensku realizujúcu prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi z spoločnosti a univerzity. Svoje riešenia prezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Odborná porota následne vybrala 5 najlepších projektov.

ZiveIT_2Projekty zadávalo 15 firiem a bolo vytvorených 41 tímov (spolu 167 študentov), ktoré vyvíjali funkčné prototypy projektov ako napr. kontrola rojenia úľov, navigácia v budove, mobilný turistický sprievodca alebo interaktívna ZOO v rozšírenej realite. Odbornú pomoc študentom poskytlo 57 mentorov z pôdy univerzít aj zapojených IT spoločností.

Záverečné prezentácie (pozri si záznam) všetkých tímov sa konali koncom januára v univerzitnej knižnici TUKE, pričom akcie sa zúčastnilo okrem študentov aj mnoho zástupcov IT firiem. V rámci celého projektu študenti odpracovali 12 281 hodín práce a napísali takmer pol milióna riadkov zdrojového kódu, presnejšie 415 856.

ZiveIT_4Nás veľmi teší, že tento rok sa počet tímov, ktorí pracovali pod vedením mentorov – našich kolegov z FPT, rozšíril na číslo tri. Prvý z nich “Navigácia v budove“ sa dokonca dostal do užšieho finále. ZiveIT_1Ďalšie dva „Personal Development Planning Tool“ a „Live migrácia aplikácii a dát do Cloudu“ sa síce neumiestnili na popredných miestach, ale kvalita výstupov bola výborná.

Radi by sme touto cestou poďakovali tým kolegom, ktorí sa do projektov mentorsky zapojili a venovali čas, cenné rady a skúsenosti mladým IT-čkárom (v budúcnosti možno aj našim kolegom).