V polovici októbra sme mali možnosť v Košiciach privítať zástupcov spoločnosti AppDynamics – lídra v oblasti application intelligence, zaoberajúcou sa podporou digitálnej transformácie podnikov.

AppDynamics – sídliaca v Silicon Valley (USA), bola založená v roku 2008. Za niekoľko rokov sa jej podarilo vyrásť v medzinárodne vysoko rešpektovanú firmu, ktorá v súčasnosti poskytuje služby viac ako 1,600 zákazníkom na celom svete. Fakt, že FPT sa stalo oficiálnym partnerom spoločnosti AppDynamics pre región V4 (Slovensko, Českú Republiku, Maďarsko a Poľsko), je pre nás cťou a veľkou príležitosťou. Ďalšie regióny a ich trhy ako Nemecko a krajiny DACH-u čoskoro budú nasledovať.
10259044_10152819121946816_6961013983237343119_nPrítomnosť zástupcov tejto spoločnosti v našom meste sme využili aj na to, aby sme spoločné riešenia prezentovali na viacerých stretnutiach s potenciálnymi klientmi. Zároveň sme sa dohodli na ďalších krokoch / aktivitách, z ktorých spomenieme niektoré z nich:
a/ zamestnanci FPT budú vyškolení za účelom certifikácie,
b/ prebehne testovacia implementácia jedného z riešení (APM) v priestoroch jedného z potenciálnych klientov,
c/ prebehne séria workshop-ov – pre zamestnancov potenciálnych klientov na Slovensku a Maďarsku.

Veríme, že spolupráca medzi AppDynamics a FPT prinesie v blízkej budúcnosti mnoho zaujímavých príležitostí a prvé pilotné projekty.