Záverom septembra sme v našej spoločnosti privítali delegáciu top manažérov z FPT Software vedenú novým CEO FSOFT, pánom Hoangom Viet Anhom.

Súčasťou tímu vrcholových predstaviteľov bol člen dozornej rady FSOFT – pán Hoang Nam Tien, vice-prezidenti FSOFT-u – páni Tran Dang Hoa a Do Van Khac, CEOs FPT USA – pán Bui Hoang Tung, FPT Japan – pán Tran Xuan Khoi. Okrem stretnutí s FSK manažmentom, sa predstavitelia materskej spoločnosti zúčastnili aj nášho Stretnutia zamestnancov. Vďaka novému formátu (tzv. World Café resp. Walk&Talk) mali naši zamestnanci možnosť osobne stretnúť a otvorene diskutovať o témach, ktoré ich najviac zaujímajú.