SAP Fiori asi netreba predstavovať nikomu, kto pracuje v novom systéme SAP. Fiori prináša rozhranie, ktoré je užívateľsky priateľskejšie, jednoduchšie a intuitívnejšie, než klasické SAP programy. Je možné ho spúšťať aj cez mobily alebo tablety. Menej známa je však jeho súčasť – Fiori elements.

SAP Fiori elements sú v podstate šablóny najbežnejších typov Fiori biznis aplikácií. Uľahčujú tvorbu aplikácií a to aj so žiadnou, alebo minimálnou znalosťou programovania. Fiori elements je dostupné cez SAP Web IDE Full-Stack, alebo cez nové SAP Business Application Studio.

Ako to funguje?
Pri vytváraní novej aplikácie si užívateľ zvolí jednu zo štandardných šablón. Potom zadá zdroj dát (OData, API) a načíta alebo vytvorí anotácie. Následne sa automaticky vygeneruje Fiori aplikácia. Aplikáciu je potom možné upravovať podľa vlastných potrieb cez tzv. rozšírenia (app extensions). Rozšírenia robia presne to, čo sa od ich názvu dá očakávať – vizuálne upravujú stránku aplikácie, alebo pridávajú funkcionalitu, ktorá nie je priamo dostupná v štandardnej Fiori elements šablóne. Napríklad v tabuľkách je možné pridávať ďalšie stĺpce, prispôsobené filtre alebo vlastné akcie.

SAP ponúka 5 štandardných typov Fiori elements aplikácií

Overview page
Zobrazuje najdôležitejšie informácie pre konkrétneho užívateľa na jednej stránke. Často slúži ako vstupný bod, odkiaľ je možné sa prekliknúť k ostatným aplikáciám. Stránka je tvorená tzv. kartami. Jednotlivé karty obsahujú zoznamy, tabuľky, grafy, upozornenia alebo iné dôležité informácie pre užívateľa.

List Report a Object Page
Tieto dva typy sa väčšinou používajú spolu. Kým List Report je v podstate tabuľka všetkých položiek (zoznam objednávok, produktov, dodávateľov,…), Object Page obsahuje informácie o jednej konkrétnej položke (napr. detail objednávky).

 

Analytical List Page
Stránka zobrazuje kľúčové informácie a vizualizuje ich do grafov. Slúži na analýzu dát z rôznych aspektov.

 

Worklist Page
Zobrazuje zoznam položiek, ktoré potrebuje užívateľ nejakým spôsobom spracovať. Užívateľ prechádza jednotlivé položky a vykoná nad nimi nutné akcie (schválenie požiadavky, kontrola neúspešnej transakcie,…), alebo deleguje iného užívateľa na dokončenie akcie.

 

Anotácie
Základom fungovania Fiori elements sú anotácie. Môžeme ich načítať priamo zo zdrojového systému (sú súčasťou metadata.xml), nahrať z osobitného externého súboru, alebo vytvoriť lokálne priamo v aplikácii. Anotácie určujú, akými informáciami sa majú jednotlivé elementy aplikácie naplniť. Neviažu sa však ku konkrétnemu elementu na stránke, ale k množine entít (entity set).

Ako príklad uvádzam anotáciu pre množinu entít „Suppliers“:

 

Hlavička bude mať názov „Suppliers“ („Supplier“, pokiaľ obsahuje len jeden záznam). Pokiaľ sa v aplikácii bude nachádzať tabuľka pre tieto dáta, záznamy budú usporiadané podľa poľa „Name“ a zobrazené budú len polia „Id“, „Name“ (ako hyperlink) a „Phone“. Aplikácia typu List Report by s touto anotáciou vyzerala takto:

 

Budúcnosť Fiori elements
Dokážem pomocou Fiori elements vytvoriť aplikáciu v priebehu niekoľkých klikov? Áno! Pokiaľ sú anotácie pre vaše množiny entít (entity sets) správne nastavené, Fiori elements vám jednoznačne uľahčí prácu a automaticky vygeneruje niektoré často sa opakujúce úkony (tabuľka s údajmi, navigácia master–detail, editovateľnosť údajov,…).

Ak váš zdrojový systém nedisponuje anotáciami, je nutné ich vytvárať lokálne pre každú aplikáciu zvlášť. Tu sa jednoduchosť Fiori elements vytráca. Aj napriek dostupným editorom (annotation modeler) tvorba lokálnych anotácií nie je intuitívna a vyžaduje si určitý stupeň skúseností.

Ďalším problémom je prispôsobovanie si štandardných typov aplikácií vlastným požiadavkám. Rozšírenia (extensions) umožňujú pridať do aplikácie potrebné prvky, ale len určitým spôsobom a na určitých miestach (extension points). Nie vždy je možné dosiahnuť požadovaný dizajn aplikácie prostredníctvom rozšírení. V takých prípadoch je nutné nahradiť Fiori elements štandardným programovaním (freestyle development) v SAPUI5. Štandardné programovanie by bolo rýchlejšou a jednoduchšou voľbou aj v prípade, ak by aplikácia mala obsahovať príliš veľa rozšírení.

zdroj: https://blogs.sap.com/2019/08/15/extending-sap-fiori-elements-apps/

Fiori elements nemá takú slobodu pri dizajne aplikácie ako štandardné programovanie. Zďaleka nie je univerzálnym nástrojom pre všetky prípady, no mnoho biznis aplikácií si vystačí s tým, čo ponúka. A práve táto cieľová skupina môže benefitovať z efektívnosti a rýchlosti, akú Fiori elements prináša. Veď úplne základnú aplikáciu si dokážeme „vyklikať“ už v priebehu jednej minúty.

SAP Fiori elements sa na trhu objavil v roku 2015 v rámci SAPUI 1.32 (ako „Smart templates“), kedy platforma obsahovala len tri štandardné typy. Väčšiemu záujmu sa teší najmä posledné dva roky. Na základe odozvy od užívateľov SAP predstavil v júni 2020 SAP Fiori tools (dostupné pre SAP Business Application Studio a Visual Studio Code ako plugin). Fiori tools má za úlohu ešte viac uľahčiť a zrýchliť tvorbu aplikácií. SAP tak pomocou Fiori elements drží krok so stále populárnejším trendom low-code platforiem – systémy umožňujúce tvorbu aplikácií „bez programovania“ (ako napr. Outsystems).

zdroj obrázkov: https://experience.sap.com/fiori-design-web/smart-templates/

Ak ťa zaujíma téma SAP prečítaj si aj https://www.fpt.sk/buducnost-sap-bw/

Ak máš chuť robiť s nami v SAP pozri naše voľné pozície https://www.fpt.sk/volne-pozicie/

 

 

sk_SKSlovenčina