Túžime inšpirovať a posúvať reťaz dobrých skutkov

Túžime inšpirovať a posúvať reťaz dobrých skutkov

Pomôcť niekomu, kto si nedokáže pomôcť sám. Zmeniť jeho osud, inšpirovať druhých a posúvať dobro ďalej má veľký význam. Formuje to nielen jednotlivca, ale aj nás ako komunitu. Pridáva ďalšiu hodnotu do našej firemnej kultúry.

U nás v Fpt Slovakia pravidelne spolupracujeme s rôznymi organizáciami. Pomáhame tam, kde ľudia prišli o to najdôležitejšie čo majú, o ich domov, o rodičov, o pocit bezpečia. Podporujeme šírenie povedomia v oblasti prvej pomoci už medzi malými deťmi. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa starajú o deti s intelektuálnym, zmyslovým a telesným znevýhodnením.

ÚSMEV AKO DAR

Naša najintenzívnejšia a najdlhšia spolupráca je previazaná s organizáciou Úsmev ako dar, s ktorou spolupracujeme už viac ako 10 rokov. Jej spúšťačom bol podnet zo strany manažmentu a ochota podporiť dobrú myšlienku. Videli sme príklad zo zahraničia, aktivity našej „materskej“ firmy, a chceli sme sa zapojiť aj my. Zmeniť myslenie našich kolegov, charakter našich eventov. Začali sme v Dorke (Centre pre deti a rodinu) a pomohli s výstavbou detského ihriska.

Dobrovoľníctvo, ktoré robíme v rámci firmy, je skvelý nápad. Zmysluplné trávenie času spojené  so zábavou s kolegami a budovaním tímového ducha v rámci spoločnej aktivity, doplnené o nezištnú pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, je pocit na nezaplatenie“, hovorí Katka, aktívna účastníčka dobrovoľníckych aktivít v Fpt Slovakia.

Aktivita zožala úspech nielen u našich kolegov, dostali sme vďaka nej aj ocenenie VIA BONA. Ocenili našu originálnu myšlienku – zmeniť charakter teambuildingových aktivít zo športového dňa na dobrovoľnícky deň.

Tak ako sa mení doba a menia sa potreby organizácie, prispôsobujeme aj naše aktivity a spoluprácu s „úsmevákmi“. Okrem priamej pomoci finančne podporujeme výstavbu sociálnych nájomných bytov, pomáhame s návratom detí do škôl, s nákupom potravín, kníh, darčekov pod vianočný stromček. Naši kolegovia, aj na manažérskych pozíciách, si častokrát neváhajú „zašpiniť“ ruky a osobne pomáhajú pri výstavbe centier pomoci.

„Fpt je o ľuďoch. O ľuďoch, na ktorých sa môžeme vždy obrátiť, či už s predvídateľnými akciami – akými je napríklad začiatok školského roka, ktorý v tomto pandemickom období  býva finančne ešte viac náročnejší hlavne pre chudobné rodiny. Fpt to je tím ľudí, kde vieme na dvere zaklopať aj mimoriadne, ak sa objaví príbeh človeka, ktorému treba pomôcť. Je to tím ľudí, ktorý neváha nájsť riešenie pre človeka, rodinu alebo dieťa. Toto je Fpt a toto je v dnešnej dobe veľmi vzácne,“ opisuje spoluprácu Radoslav Dráb, predseda košickej pobočky organizácie Úsmev ako dar.

NAŠE PLÁNY

Už o pár dní sa 44 detí z organizácie ZEM DETÍ presunie do letného tábora, ktorý sme finančne podporili. Leto ale zbehne čo nevidieť a my sa preto už teraz spolu s „úsmevákmi“ zamýšľame nad tým, ako pomôcť deťom s ich návratom do škôl v rámci nášho interného projektu „Back to school“.

V septembri, aj vďaka nášmu grantovému programu realizovanému v spolupráci s Červeným krížom, budú deti na šiestich košických základných školách zážitkovým spôsobom vzdelávané v poskytovaní prvej pomoci.

Plánujeme naďalej podporovať organizácie, s ktorými máme dlhodobú spoluprácu, ale samozrejme aj počúvať našich kolegov a pomoc smerovať tam, kde je najviac potrebná.

Túžime naďalej inšpirovať, zapaľovať srdcia a posúvať reťaz dobrých skutkov.

 „Start Small Dream Big“.

#POSLI TO DALEJ

#POSLI TO DALEJ

“Pre niekoho sa môže svet zdať veľkým sklamaním, až kým niekto, hocikto, nevezme jeho osud do svojich rúk a pomôže mu to zmeniť”. Na začiatku bola chuť pomáhať, a myšlienka šíriť dobro a dobré veci ďalej. Pomôcť tým, ktorý si nevedia pomôcť sami a zároveň inšpirovať ostatných. Vytvoriť akúsi imaginárnu reťaz dobrých skutkov a poslať dobro ďalej. Start Small Dream Big. Očká reťaze sme začali skladať od konateľov spoločnosti a výzvu posielali ďalej. Každý mesiac v inom tíme. prvá pomocAko prvú, konatelia odkryli spoluprácu s Červeným krížom a v rámci nej, grantový program pre základné školy „VALENTÍNKA A JEJ PRIATELIA“. Začali sme spoločne šíriť osvetu prvej pomoci, hlavne na základných školách. To všetko hravou formou, aby sa aj tie najmenšie detičky v nečakaných situáciách nebáli a vedeli adekvátne a primerane ich veku zareagovať. 358 detí na troch základných školách prešlo zážitkovou formou všetky možné scenáre. Spoluprácu s Červeným krížom sme posúvali ďalej, cez individuálnu pomoc Samkovi. Jeho choroba mu nedovoľuje chodiť a vďaka nášmu príspevku mohol počas 4 mesiacov cvičiť pomocou špeciálnej metódy THERASUIT. Zapojili sme sa aj do Valentínskej kvapky krvi. Následne prebrali štafetu jednotlivé tímy. Každý mesiac iný tím. Naša idea bola, aby sa jednotlivé tímy stretli, spoločne nazdieľali myšlienky komu a ako pomôcť, a aby to aj spoločne urobili a samozrejme nápad a chuť pomáhať otvorili aj ostatným kolegom z firmy. Podarilo sa nám spustiť lavínu dobrých skutkov. A tak, aj vďaka nám, má Malá farma v Košiciach novú podlahu v unimobunke, vyčistené brány, zárubne a steny, prevetraných chlpáčov a peniažky na nákup jedla a materiálu. Podporili sme to najcennejšie čo máme a to je ľudský život, počas Valentískej kvapky krvi. Ťažko telesne postihnutú Danku sme podporili kúpou jej knižky pre deti. Vyčistili Hornád a Bankov vyzbieraním 30 vriec odpadu. Odpálili spoluprácu s Centrom včasnej intervencie v Košiciach a spoločne vymysleli projekt na výrobu senzomotorických pomôcok pre detičky so znevýhodnením, aby si mamičky ušetrili aspoň 2 hodiny na spánok. Upratali a skrášlili okolie zariadenia pre seniorov Dom pokojnej staroby A.F.Colbrieho. Rodinné centrum STONOŽKA má novú a hlavne veselú prekážkovú dráhu a vynovené priestory. Adoptovali sme 5 stromčekov v blízkom parčíku a pomohli s vysadením 162 vo Vietname. Pomohli organizácii SVETIELKO POMOCI a jeho Centru sprevádzania rodín s úpravou záhrady. Zaoberali sme sa mikroklímou nášho mesta a pomohli vytvoriť dažďovú záhradku na Kukučínovej ulici. Rozobrali a vypratali sme starú šopu a pomohli tak našej kolegynke. Upravili terén na Šarišskom hrade a na náučnom chodníku Lužný les v Košickej ZOO pomohli s ošetrením dreva. V sociálnom dome sv. Norberta v Jasove sme pomohli s búraním, vynášaním sute, betónovaním a maľovaním aby mali rodiny s deťmi v núdzi strechu nad hlavou. vlasyA čo je najdôležitejšie, keďže dobro je nákazlivé, do našej iniciatívy sa začali zapájať aj naši kolegovia jednotlivo. Združenie STORM, ktoré sa zameriava na terénnu prácu s drogovo závislými ľuďmi má vďaka Ondrejovi AUTO. Lucia si nechala ostrihať vlasy na parochňu pre onkologického pacienta. Erika motivovala svojich blízkych, aby jej namiesto kvetov na svadbu doniesli jeden darček, ktorý na oplátku dostanú deti po zvládnutí onkologického zákroku v nemocnici. A to sú len tie, o ktorých sme sa dozvedeli. Spolu sme pomohli viac ako 200 krát. Náš cieľ, vytvoriť reťaz dobrých skutkov, poslať dobro ďalej a zároveň inšpirovať druhých sa naplnil.

sk_SKSlovenčina