IT je odvetvím, ktoré na nás kladie obrovské nároky. Vyplývajú z toho, že naše znalosti, naša schopnosť niečo robiť, expiruje veľmi rýchlo. To nás núti neustále pracovať na sebe. Získavať nové informácie, učiť sa nové veci, objavovať nové technológie, nadobúdať nové skúsenosti.

Pripraveným šťastie praje a preto sme už minulý rok v Fpt rozbehli iniciatívy zamerané na zvýšenie kompetenčnej úrovne v oblasti SAP S/4 HANA. Ani v tomto roku nechceme poľaviť v našom úsilí a preto rozbiehame program, ktorého cieľom je pokračovanie zvyšovania našich teoretických a praktických skúsenosti v oblasti SAP S/4HANA. Program CAESAR bude súborom viacerých projektov a aktivít, ktoré vieme rozdeliť do 3 základných oblastí.

Teória, Prax a Vízia = reálny Projekt

Prvou, veľmi dôležitou súčasťou všetkých aktivít, je vzdelávanie. V súčasnosti intenzívne pripravujeme tzv. tréningové cesty. Identifikujeme jednotlivé úrovne a formy vzdelávania relevantné pre potreby programu CAESAR. Staviame na tom, čo sa nám podarilo vybudovať už v minulom roku. Opäť budeme intenzívne využívať platformu SAP Learning Hub-u, ktorú doplníme aj ďalšími zdrojmi. Samozrejme tam, kde je to potrebné, bude toto štúdium zavŕšené aj certifikáciou.

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

Vieme, že prečítať, vidieť alebo počuť nie je to isté, ako „vyskúšať si“. Preto druhou časťou programu je projekt na vybudovanie interného prostredia HANA na zelenej lúke. Máme za cieľ simulovať produkčné prostredie zákazníka, ktoré nám poslúži ako tréningové. Naši konzultanti si tam budú môcť konfigurovať reálne situácie z prostredia zákazníka so všetkými jeho procesmi, požiadavkami a rizikami.

Start Small Dream Big

Ako vždy máme veľké ambície. Našim cieľom, resp. víziou, je reálna implementácia u zákazníka. Overenie našich schopností. Okrem iného aj vybudovanie dostatočnej sebadôvery, ktorú podložíme nielen certifikáciami, ale aj reálnymi implementáciami (či už internými alebo externými).

Ani Rím nebol vybudovaný za jeden deň, a vybudovať takúto „kapacitu“ za rok, je veľké sústo. Pevne však verím, že ujdeme veľký kus cesty, ktorú sme si vytýčili a na jej konci budeme vymýšľať nové méty, ktoré chceme dosahovať,“ zhrnul Rasťo Boroš, programový manažér CAESAR.

sk_SKSlovenčina