DevOps nie je novinka

DevOps nie je novinka

Internet je plný informácii o téme DevOps, neexistuje však unifikovaný postup, ako sa k nej správne priblížiť. Každý prípad je iný a každá spoločnosť má iné potreby. Nazrime aj my trochu bližšie.

SHARED OWNERSHIP

Pod pojmom „DevOps“ rozumieme takú kultúru multidisciplinárneho systémového inžinierstva, ktorej úlohou je bližšie unifikovať vývoj softvéru s jeho prevádzkou. A to bolo aj hlavnou motiváciou na vznik DevOps. Má poskytnúť rýchlejšie a lacnejšie dodanie softvéru pri adekvátnej kvalite. Diverzita tímu a integrácia všetkých členov prispievajú k lepšej spolupráci a rýchlejšiemu dodaniu softvéru jeho používateľom. Samozrejme, nezaobíde sa to bez „Agile mindset-u“, ktorý môžeme podporiť napríklad využitím Scrum frameworku.

Určite ste postrehli, že súčasťou DevOps je použitie rôznych softvérových nástrojov na orchestráciu infraštruktúry, kolaboráciu, automatizáciu rôznych procesov či samotného nasadenia softvéru. Nesmieme zabudnúť na cloud a rôzne cloudové nástroje, kontajnerizáciu, verziovanie kódu či monitorovanie aplikácií. DevOps nie je len skupina nástrojov, ale filozofia, ktorá spája ľudí a vytvára štruktúru myslenia propagujúcu „shared ownership“.

DevOps JE NAJMÄ O KOMUNIKÁCII

DevOps vytvára kontinuálny komunikačný kanál od počiatočnej idey, cez development, testovanie, až po nasadenie do produkcie. Takáto reťaz poskytuje dostatočný priestor na spätnú väzbu („feedback loop“), čo sa v konečnom dôsledku premietne do produktu s vyššou kvalitou.

Medzi kľúčové faktory úspechu patrí dostatočný priestor pre spoluprácu, expertíza v rámci tímu a zodpovednosť za celý proces dodania softvéru. Veľmi kľúčová je automatizácia v čo najväčšom rozsahu, samozrejme v prípade, ak má zmysel a prináša benefit. Dôležitá je aj orientácia na potreby zákazníka, neustále zlepšovanie sa a priestor na poučenie sa zo zlyhania a chýb.

Hovorí sa, že DevOps je len „Agilita na steroidoch“ a agilita je o ľuďoch. Ide o prirodzené rozšírenie agilného vývoja softvéru, DevOps posúva myšlienku multidisciplinárneho tímu ďalej. Ako napríklad o operatívou, a tým poskytuje ďalšie možnosti na získanie spätnej väzby v každom kroku vývoja produktu.

ÚSPECH DevOps ZÁVISÍ OD CELÉHO TÍMU, NIELEN OD ZRUČNOSTÍ JEDNÉHO ČLOVEKA

V dnešnej dobe sa kultúru DevOps-u pokúša zaviesť veľa organizácií. Úspech závisí od celého tímu, nielen od zručností jedného človeka. Za doručenie kvalitného softvéru a jeho následnú prevádzku a údržbu sú zodpovední všetci zainteresovaní

DevOps nie je novinka, veď Patrik Debois prišiel s touto myšlienkou už v roku 2009. Neustále sa však vyvíja a dnes už existujú rôzne ďalšie varianty a rozšírenia, ako napríklad DevSecOps a NoOps či GitOps.

Ak vás táto téma zaujala, odporúčame najprv získať všeobecný prehľad o DevOps-e a premyslieť si, čo by ste vďaka nemu v rámci vašej organizácie radi dosiahli. Následne sa môžete pustiť do náboru nových zamestnancov a dosahovania stanovených cieľov. Držíme palce!

sk_SKSlovenčina