Čo je to Fiori elements?

Čo je to Fiori elements?

SAP Fiori asi netreba predstavovať nikomu, kto pracuje v novom systéme SAP. Fiori prináša rozhranie, ktoré je užívateľsky priateľskejšie, jednoduchšie a intuitívnejšie, než klasické SAP programy. Je možné ho spúšťať aj cez mobily alebo tablety. Menej známa je však jeho súčasť – Fiori elements.

SAP Fiori elements sú v podstate šablóny najbežnejších typov Fiori biznis aplikácií. Uľahčujú tvorbu aplikácií a to aj so žiadnou, alebo minimálnou znalosťou programovania. Fiori elements je dostupné cez SAP Web IDE Full-Stack, alebo cez nové SAP Business Application Studio.

Ako to funguje?
Pri vytváraní novej aplikácie si užívateľ zvolí jednu zo štandardných šablón. Potom zadá zdroj dát (OData, API) a načíta alebo vytvorí anotácie. Následne sa automaticky vygeneruje Fiori aplikácia. Aplikáciu je potom možné upravovať podľa vlastných potrieb cez tzv. rozšírenia (app extensions). Rozšírenia robia presne to, čo sa od ich názvu dá očakávať – vizuálne upravujú stránku aplikácie, alebo pridávajú funkcionalitu, ktorá nie je priamo dostupná v štandardnej Fiori elements šablóne. Napríklad v tabuľkách je možné pridávať ďalšie stĺpce, prispôsobené filtre alebo vlastné akcie.

SAP ponúka 5 štandardných typov Fiori elements aplikácií

Overview page
Zobrazuje najdôležitejšie informácie pre konkrétneho užívateľa na jednej stránke. Často slúži ako vstupný bod, odkiaľ je možné sa prekliknúť k ostatným aplikáciám. Stránka je tvorená tzv. kartami. Jednotlivé karty obsahujú zoznamy, tabuľky, grafy, upozornenia alebo iné dôležité informácie pre užívateľa.

List Report a Object Page
Tieto dva typy sa väčšinou používajú spolu. Kým List Report je v podstate tabuľka všetkých položiek (zoznam objednávok, produktov, dodávateľov,…), Object Page obsahuje informácie o jednej konkrétnej položke (napr. detail objednávky).

 

Analytical List Page
Stránka zobrazuje kľúčové informácie a vizualizuje ich do grafov. Slúži na analýzu dát z rôznych aspektov.

 

Worklist Page
Zobrazuje zoznam položiek, ktoré potrebuje užívateľ nejakým spôsobom spracovať. Užívateľ prechádza jednotlivé položky a vykoná nad nimi nutné akcie (schválenie požiadavky, kontrola neúspešnej transakcie,…), alebo deleguje iného užívateľa na dokončenie akcie.

 

Anotácie
Základom fungovania Fiori elements sú anotácie. Môžeme ich načítať priamo zo zdrojového systému (sú súčasťou metadata.xml), nahrať z osobitného externého súboru, alebo vytvoriť lokálne priamo v aplikácii. Anotácie určujú, akými informáciami sa majú jednotlivé elementy aplikácie naplniť. Neviažu sa však ku konkrétnemu elementu na stránke, ale k množine entít (entity set).

Ako príklad uvádzam anotáciu pre množinu entít „Suppliers“:

 

Hlavička bude mať názov „Suppliers“ („Supplier“, pokiaľ obsahuje len jeden záznam). Pokiaľ sa v aplikácii bude nachádzať tabuľka pre tieto dáta, záznamy budú usporiadané podľa poľa „Name“ a zobrazené budú len polia „Id“, „Name“ (ako hyperlink) a „Phone“. Aplikácia typu List Report by s touto anotáciou vyzerala takto:

 

Budúcnosť Fiori elements
Dokážem pomocou Fiori elements vytvoriť aplikáciu v priebehu niekoľkých klikov? Áno! Pokiaľ sú anotácie pre vaše množiny entít (entity sets) správne nastavené, Fiori elements vám jednoznačne uľahčí prácu a automaticky vygeneruje niektoré často sa opakujúce úkony (tabuľka s údajmi, navigácia master–detail, editovateľnosť údajov,…).

Ak váš zdrojový systém nedisponuje anotáciami, je nutné ich vytvárať lokálne pre každú aplikáciu zvlášť. Tu sa jednoduchosť Fiori elements vytráca. Aj napriek dostupným editorom (annotation modeler) tvorba lokálnych anotácií nie je intuitívna a vyžaduje si určitý stupeň skúseností.

Ďalším problémom je prispôsobovanie si štandardných typov aplikácií vlastným požiadavkám. Rozšírenia (extensions) umožňujú pridať do aplikácie potrebné prvky, ale len určitým spôsobom a na určitých miestach (extension points). Nie vždy je možné dosiahnuť požadovaný dizajn aplikácie prostredníctvom rozšírení. V takých prípadoch je nutné nahradiť Fiori elements štandardným programovaním (freestyle development) v SAPUI5. Štandardné programovanie by bolo rýchlejšou a jednoduchšou voľbou aj v prípade, ak by aplikácia mala obsahovať príliš veľa rozšírení.

zdroj: https://blogs.sap.com/2019/08/15/extending-sap-fiori-elements-apps/

Fiori elements nemá takú slobodu pri dizajne aplikácie ako štandardné programovanie. Zďaleka nie je univerzálnym nástrojom pre všetky prípady, no mnoho biznis aplikácií si vystačí s tým, čo ponúka. A práve táto cieľová skupina môže benefitovať z efektívnosti a rýchlosti, akú Fiori elements prináša. Veď úplne základnú aplikáciu si dokážeme „vyklikať“ už v priebehu jednej minúty.

SAP Fiori elements sa na trhu objavil v roku 2015 v rámci SAPUI 1.32 (ako „Smart templates“), kedy platforma obsahovala len tri štandardné typy. Väčšiemu záujmu sa teší najmä posledné dva roky. Na základe odozvy od užívateľov SAP predstavil v júni 2020 SAP Fiori tools (dostupné pre SAP Business Application Studio a Visual Studio Code ako plugin). Fiori tools má za úlohu ešte viac uľahčiť a zrýchliť tvorbu aplikácií. SAP tak pomocou Fiori elements drží krok so stále populárnejším trendom low-code platforiem – systémy umožňujúce tvorbu aplikácií „bez programovania“ (ako napr. Outsystems).

zdroj obrázkov: https://experience.sap.com/fiori-design-web/smart-templates/

Ak ťa zaujíma téma SAP prečítaj si aj https://www.fpt.sk/buducnost-sap-bw/

Ak máš chuť robiť s nami v SAP pozri naše voľné pozície https://www.fpt.sk/volne-pozicie/

 

 

Budúcnosť SAP BW

Budúcnosť SAP BW

SAP Business Warehouse (BW) bol prvýkrát predstavený v roku 1998. Odvtedy neprekonal takú významnú zmenu, ako teraz – prechod na SAP HANA . Väčšina firiem už dnes funguje na BW on HANA alebo BW/4HANA. Aký je medzi nimi rozdiel?

BW on HANA verzus BW/4HANA
SAP BW powered by SAP HANA (alebo skrátene aj ako ‘BW on HANA’) využíva starý BW software, ktorý je už napojený na novú HANA architektúru (možné od BW verzie 7.4). Zákazník tak používa staré BW prostredie, ale získava výhody výkonnej stĺpcovo orientovanej HANA databázy. Tá je podstatne rýchlejšia, pretože sa nachádza v operačnej pamäti servera a nie na disku. BW on HANA však nie je plne integrovaná s HANA na aplikačnej úrovni a nedokáže využiť plný potenciál novej technológie.

BW/4HANA je kompletne prerobená BW platforma, ktorá operuje nad HANA databázou. Okrem vyššieho výkonu ponúka BW/4HANA aj jednoduchosť, flexibilitu vo vývoji a množstvo funkcionalít, ktoré na BW on HANA dostupné nie sú. Súčasťou je, samozrejme, aj moderné užívateľské rozhranie.

MIGRÁCIA
BW/4HANA bola predstavená v roku 2016. Aj napriek množstvu predností, veľa firiem s migráciou váha, resp. migruje len časť svojich systémov. Aby zákazník získal čo najviac výhod z nového systému, migrácia na BW/4HANA si vyžaduje kompletnú remodelizáciu BW, čo môže byť finančne náročné.

Podpora pre SAP BW 7.5 (ako aj podpora pre celé SAP Business Suite 7) končí v roku 2027. Koncom roku 2020 však SAP kvôli pomalej migrácii zákazníkov (celkovo už tretíkrát) posunulo dátum poskytovania podpory. Po novom bude poskytovať podporu do roku 2030, avšak len pre individuálnych žiadateľov. Zároveň však vyzýva, aby migráciu neodkladali, keďže ide o časovo náročný proces.

KONIEC BW?
S príchodom S/4HANA sa častokrát objavujú názory o konci BW modulu ako takého. Dôvodom je, že množstvo operácií, ktoré sa doteraz vykonávali v BW, môže S/4HANA vďaka extrémnemu výkonu spracovať a analyzovať v reálnom čase priamo v samotných transakciách. Prítomnosť BW modulu sa teda na prvý pohľad môže zdať zbytočná. Väčšina firiem sa však naďalej bez BW nezaobíde. Ide napríklad o prípady, kedy spoločnosť čerpá dáta z viacerých zdrojov, či už interných, alebo externých. Tieto dáta je následne potrebné očistiť, konsolidovať, harmonizovať a zaistiť, aby existovala jedna správna verzia dát (‘single version of truth’).

Otázkou teda nezostáva, či BW áno alebo nie, ale ako efektívne využiť funkcionalitu BW modulu s výhodami, ktoré S/4HANA prináša.

sk_SKSlovenčina