Naša spoločnosť ako jedna z prvých na Slovensku začala využívať na 100% model cloudových služieb ako pre serverové (PaaS, SaaS), tak aj pre klientske (DaaS) systémy.

Hlavnou výhodou tohto riešenia je možnosť multifunkčného pripojenia užívateľov z rôznych zariadení, jednoduchá správa celého systému a v neposlednom rade zníženie nákladov na správu a support IT systémov. Veríme, že prechod na toto riešenie bude mať pozitívny dopad na efektívny chod našej spoločnosti.