Oddelenie CUSTOM DEVELOPMENT zastrešuje projekty v utility ako aj non-utility oblastiach počas ich celého životného cyklu. Od návrhu projektu, komunikáciu so zákazníkom, až po vývoj a následný „support“ projektu. Cieľom je prinášať zákazníkom inovatívne riešenie s ohľadom na optimalizáciu procesov v ich businesse.

Väčšina projektov bola dodávaná pre nemeckých a anglických zákazníkov. Išlo o desktopové aplikácie, webové aplikácie a služby, mobilné aplikácie a administrácia Serverov (Window, Linux/Unix).

Pri vyššie spomenutých projektoch boli použité podľa efektivity a účelu rozličné TECHNOLÓGIE: Microsoft .NET(C#.NET, VB.NET): ASP.NET, WPF, MVC, Hibernate, LINQ, Microsoft Sharepoint, Xamarin – vývoj mobilných aplikácii (.NET) pre rozličné platformy (Android, iPhone); MS SQL 2008 a vyššie; Silverlight; JAVA – J2EE, Spring; JAVA – mobilný vývoj; Glassfish, JBOSS; Tomcat; Oracle; IBM websphere.

PRÍKLADY PROJEKTOV, na ktorých naši konzultanti a developeri z portfólia CUSTOM DEVELOPMENT úspešne pracovali: